Sağlık reformunun artıları eksileri: Ukrayna’da 5 bin doktor işi bıraktı

Ukrayna Ulusal Sağlık Servisi’ne göre Nisan 2020’den bu yana beş binden fazla uzman doktor istifa ederken, binden fazla yeni doktor işe başladı. Bu süreçte tıbbi işgücü piyasasındaki boşluklar daha görünür hale geldi.

Koronavirüs Doktorlar

Yapılan açıklamada, “Sistemin dönüşümü tıbbi işgücü piyasasındaki boşlukları belirledi ve yeni uzmanlıklara talep yarattı.” denildi.

1 Nisan’dan itibaren, uzmanlaşmış tıbbi bakım kurumları için finansman ilkesi değişti. Hastaneler Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (USSF) ile anlaşmalar imzaladı ve Tıbbi Garantiler Programı kapsamında çalışmaya başladı. Yani, sadece yatak durumu için değil, hastaya verilen hizmet için de para almaya başladılar. Buna göre kurum, hastalar para ödediği için daha iyi hizmet sunmak için motive edildi.

Hastanelere yönetim kararları verme özgürlüğü verildi. Ulusal Sağlık Sigorta Fonu ile bir anlaşma imzalayan kurumlar özerk hale geldi, yani bağımsız ticari kuruluşlar oldular.

Nisan-Eylül aylarında Ukraynalı doktorların özel bakım sağlayan sağlık kurumlarında vergi öncesi ortalama maaşı, başhekimler için 23 bin 500 grivna, doktorlar için yaklaşık 9 bin ve hemşireler için 7 bin 500 grivna iken. genç sağlık personeli için 6 bin 100 grivna.

Ancak, ön bölgede bulunan hastanelerde çalışan doktora ödenen maaşın ortalama 73 bin UAH olduğu durumlar da vardır. Hastane yönetimleri, profesyonelleri tutmak için maaşları artırdı.

Birkaç örnek şöyle: Hmelnytskiy Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi – bir doktorun ortalama maaşı 40 bin 500 UAH, Odessa Bölgesel Klinik Tıp Merkezi’nde 24 bin 800 UAH, Poltava Bölgesel Bulaşıcı Hastalıklar Hastanesi’nde 24 bin 600 UAH.
Ulusal Sağlık Sigorta Fonu’nun hastanelerdeki maaş miktarı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı da belirtildi. Kurum sadece sağlanan tıbbi hizmetler içinde yer alan hükümler ve sözleşmelere göre hastanelere ödeme yapmaktadır. Finansal motivasyon tamamen tıp kurumlarının başkanlarının yetki alanı içindedir. Ve hastanenin başarısı ve çalışanların maaşları, seçtikleri gelişim stratejisine ve gerçek bir finansal plan hazırlama ve uygulama becerisine bağlıdır.

Reform nedeniyle kurumun ödemelerinin 5 kat arttığı veya maaşların bölge ortalamasının altında kaldığı örnekler de vardır. Ya da çalışanlar düşük maaş almaya devam ederken kurum önemli meblağları depozito olarak tutmaktadır. 1,263 kurumun ( USSF ile sözleşme imzalayanların toplam sayısının % 57’si) 1 milyon UAH’dan fazla bir bakiyeye sahip oldukları bildirildi.

Daha önce çeşitli yönetmeliklerle düzenlenen maaş, ikramiye ve diğer mali motivasyonların miktarı artık hastane yönetiminin sorumluluğunda bulunmaktadır. Maaşın miktarı yalnızca kurum çalışanları ve başkan tarafından yapılan toplu sözleşme ile belirlenir. Hekimler bu aracı kullanma ve resmi olarak toplu sözleşme imzalamama hakkına sahiptir. Sonuçta, bu belge doktorlara ve sağlık çalışanlarına insana yakışır çalışma koşulları ve makul bir maaş hakkını savunma fırsatı veriyor.

Temmuz 2018’de yeni finansman sistemi üzerinde çalışmaya başlayan hastanelerde çalışan sağlık personelinin, ortalama aylık gelirleri çok daha yüksektir. Bu tarz hastanede çalışan personelin Ocak-Eylül 2020’deki ortalama gelirleri:
  • Yöneticiler – 24.9 bin UAH;
  • Doktorlar – 15 bin UAH;
  • Hemşireler – 8.4 bin UAH;
  • Genç sağlık personeli – 4.6 bin UAH.

30 Kasım Pazartesi günü Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, 2021 yılında doktor maaşlarında artış olmayacağını söyledi .

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]