MNG Jitomir bölgesinde güneş enerjisi santrali kuracak

Jitomir Bölge Devlet İdaresi basın servisinden bildirildiğine göre Türk şirketi MNG, Jitomir bölgesinde 5 MW’lık bir güneş enerjisi santrali kuracak.

Raporda, “Jitomir Bölge Devlet İdaresi Başkanı Vitaliy Buneçko, Jitomir bölgesi Bronykivska birleşik bölge topluluğunda 5 megawatt kapasiteli güneş enerjisi santrali inşaatı konusunda Türk MNG firması ile işbirliği anlaşması imzaladı.” denildi.

Bakınız: Ukrayna’da yenilenebilir enerji yatırımı 2 milyar euroyu geçti

İnşaat projesi çerçevesinde yatırımcı şirket, yaklaşık 20 yeni iş yaratmayı, sosyal sektörü geliştirmeyi ve Bronykivska birleşik bölge topluluğunda altyapı tesislerini inşa etmeyi, onarmayı ve genişletmeyi planlıyor.

Güneş enerjisi santralinin inşaatı 2020 Nisan’ında başlayacak ve 5 milyon dolara mal olacak

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]