Kiev ve Brüksel, bir dizi alanda ekonomik entegrasyon üzerinde anlaştı

Ukrayna ve Avrupa Birliği arasında gerçekleşen zirve sonunda, Ukrayna ve AB liderleri ortak bildirisinde bazı alanlarda daha fazla ekonomik entegrasyon ve düzenleyici yaklaşımlar konusunda anlaşıldığı belirtildi.

Kiev ve Brüksel, bir dizi alanda ekonomik entegrasyon üzerinde anlaştı

Zirvenin sonrasında Brüksel’de kabul edilen Ukrayna ve AB liderlerinin ortak bildirisinde;

“Aşağıdaki alanlarda Ortaklık Anlaşması yoluyla ekonomik entegrasyonu ve düzenleyici yakınlaşmayı daha da güçlendirmeyi dört gözle bekliyoruz:

Dijital görünümde, Ukrayna’nın Ortaklık Anlaşması ve Derin ve Kapsayıcı Serbest Ticaret Bölgesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin yerinde değerlendirmesini not ettik. Ayrıca, Ortaklık Anlaşmasının tüm faydalarından yararlanmak için Dijital Tek Pazara yaklaşmada Ukrayna ve kurumlarını daha fazla desteklemeye AB’nin dahil edilmesini tartıştık. AB mevzuatı ve standartlarına yakınlaşmaya dayanması gereken olası bir anlaşmanın imzalanması umuduyla, 2020 sonuna kadar AB ile Ukrayna arasında elektronik güven hizmetlerine ilişkin işbirliği için ortak bir çalışma planı hazırlamayı kabul ettik.” denildi.

Liderler, Ortaklık Anlaşmasının telekomünikasyon, çevre, iklim ve mali işbirliği ile ilgili eklerinin güncellenmesinde kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladılar. “Ukrayna’nın politikalarını ve mevzuatını Avrupa Yeşil Anlaşması’na (European Green Deal) yaklaştırma arzusunu memnuniyetle karşılayarak, Ukrayna’nın iklim değişikliği, çevre, deniz ekosistemi, eğitim, enerji, ulaşım ve tarım alanındaki taahhütlerini mevcut sektörel diyaloglara dayanarak yerine getirmedeki ilerlemenin önemini belirledik ve bir hedef üzerinde anlaştık. Bu alanlarda gerekli adımlar konusunda diyaloglarda bulunduk. ” ifadesi yer alıyor.

Ayrıca liderler, Ukrayna’da “açık ve öngörülebilir bir iş ve yatırım ortamı oluşturmak için, özellikle fikri mülkiyet hakları, kamu ihaleleri, ticaretin korunması, sağlık ve bitki sağlığı standartları alanlarında olmak üzere derin ve kapsamlı bir serbest ticaret alanının yükümlülüklerine tam olarak uymanın önemini kabul ettiler.”

Liderler “İkili ticareti daha da geliştirmek ve kolaylaştırmak için derin ve kapsamlı bir serbest ticaret alanının uygulanmasını iyileştirmenin yollarını daha fazla tartışmaya ve keşfetmeye karar verdik.” dedi.

Ayrıca, Ukrayna’nın Endüstriyel Ürünlerin Uygunluk Değerlendirmesi ve Kabul Edilebilirliği Anlaşmasına hazır olup olmadığının ön değerlendirmesine ilişkin bir misyonun başlatılmasını memnuniyetle karşıladılar.

AB ayrıca Ukrayna’nın gelecekteki AB’nin Avrupa Araştırma ve İnovasyon Çerçeve Ufku ve COVID-19 salgını sonrasında yeşil ve dijital iyileşme için önemli bir faktör olacak Sağlık İçin Avrupa (EU4Health) Programına katılmaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladı.

Açıklamada, “Önemini hatırlattık ve mümkün olan en erken tarihte ortak bir havacılık alanı üzerine bir anlaşma imzalama taahhüdümüzü yeniden teyit ettik” denildi.

Buna ek olarak AB, Ukrayna’nın stratejik bir gaz geçiş ülkesi olarak rolünü yeniden teyit etti ve 2019 sonrası AB doğalgaz transit anlaşmasını tebrik etti. “Ukrayna ulusal gaz taşıma sistemini modernize etmenin ve Avrupa enerji güvenliğini güçlendirmek için daha fazla işbirliğinin önemini vurguladık. Gaz ve elektrik piyasalarını entegre etme adımları konusunda mutabık kalındı.” denildi.

Taraflar ayrıca, ticareti kolaylaştırmak, güvenli ve sürdürülebilir ulaşım bağlantılarını daha da geliştirmek ve insanlar arasındaki ilişkileri sürdürmek için Ukrayna, AB ve diğer Doğu Ortaklığı ülkeleri arasındaki iletişimi geliştirmek için bir anlaşmaya vardılar.

Liderler “Ukrayna’nın AB programlarına katılımını memnuniyetle karşıladık ve Erasmus + programının eğitim, öğretim, gençlik ve spor için ve kültür için Yaratıcı Avrupa programının önemini vurguladık. Mevcut ve gelecekteki programlar çerçevesinde ilgili işbirliğini yoğunlaştırmayı dört gözle bekliyoruz.” diye vurguladı.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]