Kiev bölgesinde lüks otomobil sahipleri 11 milyon UAH ek vergi ödedi

Yılın başından bu yana, Kiev bölgesi vergi mükellefleri, 6 milyonu işletmelerden, 5 milyon kişilerden olmak üzere yerel bütçeye 11 milyon grivna lüks araç vergisi ödedi.

Toplanan vergi miktarları Kiev bölgesi Devlet Vergi Servisi Ana Müdürlüğü tarafından bildirildi.

Lüks araç vergisi, üretim yılı beş yıldan (dahil) eski olmayan ve ortalama piyasa değeri asgari ücretin 375 katından fazla olan, Ukrayna’da kayıtlı kendi arabaları olan yerleşik olmayanlar da dahil olmak üzere gerçek ve tüzel kişiler tarafından ödenir.

Yıl içinde ödenen vergi, aracın tescil olduğu aydan başlayarak o yılın sonuna kadar olan süre için ödenir. Sonrasında yıllık olarak ödenen verdi, son olarak 5. yılını doldurduğu aya kadar ödenir.

Vergi, vergi tebliğ kararının tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde, vergilendirilebilir kalemlerin tescil edildiği yerde şahıslar tarafından ödenir.

  • Bu yılın 1 Ocak itibariyle asgari ücret 4,723 UAH olup, vergi, değeri en az 1.77 milyon UAH olanlar tarafından ödenmektedir.
  • 2021 için asgari ücretin 6 bin UAH tutarında olacağı dikkate alındığında, vergilendirme 2.25 milyon UAH değerinde binek otomobiller için geçerli olacaktır.
  • Ayrıca meclise sunulan bir yasa tasarısı ile şu anda 25 bin grivna olarak ödenen verginin 6 asgari ücret seviyesine (36 bin UAH) çıkartılması istenmektedir.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]