Karantina döneminde Kievliler: “Kiev’de sosyal ve siyasi duygu araştırması”

Rating araştırma kuruluşu tarafından 2 bin denek üzerinde gerçekleştirilen bir anket çalışmasına göre Kiev sakinlerinin yarısından fazlasının konoravirüs tehdidinin gerçek olduğunu düşündüğünü, % 92’sinin ise maske takma zorunluluğunu desteklediği belirlendi.

Peki Kievliler hem karantina önlemlerine, hem de bu süreçte Cumhurbaşkanı, Başbakan, Ukrayna Parlamentosu, Kiev Belediye Başkanı’na nasıl bakıyor? 4-7 Nisan tarihlerinde Rating Ajansı tarafından yapılan bir sosyal araştırmanın sonuçları neler gösteriyor?

Kievlilerin Karantina Tedbirlerine Bakışı

Kiev sakinlerinin % 53’ü koronavirüsü kendileri ve aileleri için gerçek bir tehdit olarak görürken % 40’ı ise tersi görüşe sahip.

Aynı zamanda, katılımcıların % 92’si halka açık yerlerde maske takma gerekliliğinin getirilmesini desteklemektedir. % 71’i Kiev’deki şehir yetkililerinin karantina dönemi için metroyu kapatma kararını desteklerken % 21’i bunu doğru bulmuyor.,% 65’i karantina döneminde parklara, ormanlara ve kıyı bölgelerine getirilen kısıtlamalara aldırmazken, % 31’i bunu destekliyor.

Ankete katılanların % 59’u karantinadan önce bir işe sahip olduklarını söyledi. Bunlardan % 21’i, kısıtlamalar getirildikten sonra normal çalışmaya devam ettiklerini, % 22’si uzaktan çalıştığını, % 13’ü kendi özgür iradeleriyle tatilde olduğunu ve sadece % 3’ü işini kaybettiğini söyledi.

Kievlilerin Hükümetin Karantinadaki Tutumuna Bakışı

Kiev sakinlerinin % 47’si Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy‘nin Ukrayna’daki koronavirüsün yayılma tehdidine karşı etkili hareket ettiğini düşünürken olduğunu düşünüyor, % 35’i aksi görüşte.

Başbakan Denis Şmigal‘in eylemlerinin etkinliği ile ilgili olarak, katılımcıların % 40’ı bu soruya cevap vermeyi zor bulmuştur. % 28’i eylemlerini etkili bulurken % 32’si etkisiz olarak değerlendirmiştir.

Yayınlanan raporda “Katılımcıların % 43’ü Başkan Zelenskiy’nin faaliyetlerinden daha çok memnun durumda; % 44’ü karşıt görüşte değerlendirmelerde buludu. % 21’i Başbakan Şmigal’ın faaliyetlerinden memnun olurken, % 37’si memnun değildir. Aynı zamanda % 43’ü Şmigal’in çalışmalarının değerlendirmesini yapamadı. Ankete katılanların % 18’i Verkhovna Rada’nın faaliyetlerinden memnun kalırken, % 63’ü memnuniyetsizliği belirtti ve % 19’u bir değerlendirmede bulunmadı.” denildi.

Kievlilerin Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko’nun Karantina Süresindeki Tutumuna Bakışı

Kiev sakinlerinin yarısından fazlası Kliçko’nun faaliyetlerinden memnun, % 39’u belediye başkanlığı seçiminde ona yeniden oy verecek.

Kiev sakinlerinin % 59’u Vitali Kliçko‘nun, koronavirüs tehdidine karşı tutumunu etkili bulurken, % 26’sı ise karşıt görüşte olduğunu belirtmiştir.

Basın açıklamasında “Kievlilerin % 54’ü Kiev Belediye Başkanı Kliçko’nun faaliyetlerinden memnun kaldı, % 32’si memnun değilken, % 14’ü görüş belirtmedi. Kievlilerin % 35’i belediye meclisinden memnun kalırken, % 35’i memnun olmadığını belirtmiştir. % 28’i ise görüş belirtmemiştir.” denildi.

Ankete katılanların % 46’sı Kliçko’nun belediye başkanlığı döneminde Kiev’deki durumun iyileştiğine inanıyor, % 32’si değişmediğini belirtirken, % 14’ü bu dönemde bir bozulma olduğunu düşünmektedir.

Kliçko, belediye başkanı adayları arasında lider durumda olmaya devam ediyor: yakın gelecekte seçimler yapılsaydı, karar veren ve oylamaya katılmak isteyenlerin % 38.7’si onu destekleyeceğini belirtti.

Çalışma, 18 yaşında ve daha büyük olan 2,000 Kiev sakini ile rastgele bir cep telefonu numarası örneğine dayanan CATI yöntemi (bilgisayar destekli telefon görüşmeleri) kullanılarak yapılmıştır. Çalışmanın güvenirliklik hatası % 2.2’den fazla değildir.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]