Kabine Ukrayna göç mevzuatını değiştirmek istiyor: Ne öneriliyor?

Bakanlar Kurulu, yabancıların Ukrayna topraklarında kalmasına ilişkin Ukrayna mevzuatının normlarını iyileştirmeyi, özellikle yabancıların ve ev sahibi ülkenin sorumluluk düzeyini artırmayı, yabancıların Ukrayna’da kalma sürelerini uzatmaya yönelik prosedürleri basitleştirmeye dönük yeni bir yasa tasarısını parlamentoya sundu.

Yasanın özü

Taslak yasa tasarısı “Yabancıların ve Vatansız Kişilerin Hukuki Statüsü Hakkında” yasasına açıklama getirmektedir. Yani, kanunla öngörülen şekilde tescil edilmiş kurum ve kuruluşlar, yabancı teşebbüs, kurum, kuruluş, uluslararası kuruluşların temsilcilikleri (şubeleri) ile Ukrayna’ya davet eden veya Ukrayna’da yabancı ve vatansız kişileri kabul etmiş kişiler olduğunu tespit etmeyi tanımlamaktadır…

Taslağa göre, ev sahibi taraf, Ukrayna’da ikamet etme (kalma) hakkı için belgelerin tescili için zamanında başvuruda bulunmak, bu tür kalış gerekçelerinin sona ermesi hakkında bilgi vermek ve bu kişilerin Ukrayna’da kalış süreleri içerisinde ve Ukrayna’dan ayrılırken ilgili masraflarını ödeme yükümlülüklerini yerine getirmekle sorumludur.

Belgede, hakkında Ukrayna’da resmi kalış süresi iptal edilen kişilerin, bu tür bir kararın alındığı tarihten itibaren bir ay içinde Ukrayna’dan ayrılmak zorunda olduğu belirtilmektedir.

Geçici olarak Ukrayna topraklarında bulunan bir yabancı veya vatansız kişinin, kalış süresini makul gerekçelerin varlığı kadar uzatabileceği tespit edilmiştir. Kanun, kalış süresinin uzatılması için gerekli belgelerin listesini belirlemektedir.

Kalma süresinin uzatılması aşağıdaki durumlarda reddedilir:

  • Bir yabancının veya vatansız kişinin kalış süresinde ilgili masrafları karşılayacak yeterli mali desteğinin olmaması;
  • Bu tür kişilerin başvuruda belirtilenler dışında Ukrayna’da kalış gerekçeleri ve amaçlarına sahip olduklarına inanmak için makul gerekçeler olmadığında;
  • Bir yabancı veya vatansız kişi daha fazla kalış için gerekçelerin teyidini sağlamadığında;
  • İlgili otomatik bilgi ve referans sistemlerinden, devlet organlarının kayıtlarından elde edilen veriler, yabancı veya vatansız kişi tarafından sağlanan bilgileri doğrulamadığında;
  • Bir yabancı ve vatansız kişi tarafından kasten yanlış bilgi, sahte veya geçersiz belgelerin sunulması.

Ayrıca, yabancı ve vatansız kişi mahkeme veya idari cezalar vermeye yetkili devlet makamlarının kararına uymadıklarında da süre uzatma talepleri reddedilebilir. Veya devlete, bireylere veya tüzel kişilere karşı başka mülkiyet yükümlülükleri varsa veya yetkili devlet organının zorla geri gönderme, zorla sınır dışı etme veya ülkeye giriş yasağı gibi yerine getirilmemiş bir kararına maruz kaldıklarında da red yiyebilirler.

Kanun, ulusal güvenliğin veya kamu düzeninin korunmasının sağlanması gerektiğini belirtir; Ukrayna vatandaşlarının sağlığının, haklarının ve meşru çıkarlarının korunması, kalış süresini uzatmayı reddetmenin temelidir.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]