GSYİH’deki düşüş Ukraynalıların yaşam standartlarını nasıl etkileyecek?

Ukrayna'nın GSYİH'sinde düşüş beklentisi

Ukrayna’da gayri safi yurtiçi hasıla azaldı. Devlet İstatistik Servisi, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın Aralık ayına göre % 0.7, 2019’un ilk çeyreğine kıyasla % 1.3 azalma olduğunu hesapladı. Parasal olarak bu milyarlarca grivnaya karşılık gelmektedir.

Ülkenin GSYİH’sındaki en büyük pay % 19 ile sanayiden gelirken, vergi mükelleflerinden elde edilen gelirler (hem tüzel kişiler, hem de sıradan vatandaşlar) % 15 ve % 14.2 ile ticaret şeklindedir. Toplamda, GSYİH’nın neredeyse yarısı bunlardan gelirken, yaklaşık % 52’si diğer alanlardan gelen katkılardan oluşmaktadır.

2019’da Ukrayna’nın GSYİH’sının 4 trilyon UAH olduğu hatırlanırsa, hesaplamak kolaydır: 2020 yılının ilk çeyreği, 2019’un ilk çeyreğine kıyasla düşüş gözönüne alındığında bile, olası yıllık GSYİH’nın % 21’ini oluşturmaktadır.

Ancak, Ukrayna Analitik Merkezi başkanı Oleksandr Okhrimenko’nun açıkladığı şekliyle, GSYİH seviyesi ilk çeyrekte geleneksel olarak düşük, üçüncü ve dördüncü çeyreklerde en yüksek seviyededir. Ekonomi Bakanlığı’nın tahminlerine göre, 2020 yılının ikinci çeyreğinde GSYİH’deki düşüşün % 4.5 ve yıl başından bu yana % 5.9 olduğu göz önüne alındığında, bu kaybı zamanla telafi etmek mümkün olacak mı? Aşağıda GSYİH büyümesi veya düşüşünün sıradan bir Ukraynalı cüzdanının kalınlığını nasıl etkilediğini ele alınacaktır.

Ekonomik Tartışma Kulübü’nden Oleg Pendzin’e göre, Ukrayna’nın GSYİH yapısı Doğu Avrupa’ya benzese de, Ukrayna’nın aleyhine temel farklılıkları da içermektedir.

Ukrayna’da sanayinin GSYİH içindeki payı % 19’dur. Slovakya’da sanayi GSYİH’nın % 24’ünü Polonya’da ve Türkiye’de % 22’sini oluşturmaktadır. Polonya’da işleme endüstrisi GSYİH’nın % 17’sini, Slovakya’da % 20, Türkiye’de % 19’unu oluştururken; madenciliğin payı Polonya’da % 5, Slovakya’da % 4, Türkiye’de % 3’tür. Tarım sektörünün GSYİH’de payı Ukrayna’da % 9 , Slovakya’da % 5’i, Polonya’da % 2.5’u şeklindedir. İnşaat sektörünün GSYİH’de payı Ukrayna’da % 3 , Slovakya’da % 8’i ve Türkiye’de % 7 şeklindedir.

Katma değerli üretimi içeren işleme endüstrisinin payının Ukrayna’da düşük olması aleyhte bir durumdur; Ukrayna’nın temel sorunu, tarımın yüksek ve işleme endüstrisinin düşük bir payına sahip olmasıdır.” dedi.

Uzman, istatistiklere göre, karantina nedeniyle Ukrayna’nın ikinci çeyrekte GSYİH düşüşü görece yüksek olacak görünmektedir ve Ukraynalı’nın ekmeği üzerindeki “tereyağı”nın kalınlığı öncelikle ulaşım, ticaret, yiyecek ve içecek ile konaklama sektörlerinde etkisini gösterecek demektedir.

Caner Cangül

Endüstri Mühendisi. Internet teknolojileri ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin teknik sorumluluğu ve yönetimi yanında editörlük ve çevirmenlik yapmaktadır. 8 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]

Karantinanın ekonomik etkileri: Ukraynalılar fakirleşiyor (anket)

Kiev Uluslararası Sosyoloji Enstitüsü tarafından 17-25 Nisan (6 binden fazla katılımcı) ve 24 Mayıs - 4 Haziran tarihleri arasında (4...

Kapat