CreditWest Bank’ın uzun vadeli kredi notu “uaAAA” olarak en yüksek seviyede belirlendi

Derecelendirme Komitesi’nin 13 Ekim 2021 tarihli toplantısında, Ukrayna Ulusal Derecelendirme Kuruluşu “Rurik”, CreditWest Bank’ın uzun vadeli kredi notunu “durağan” görünümlü tahminle “uaAAA” yatırım kategorisi düzeyinde belirledi.

Banka’nın notu, kredi notunda “ua” harfleri ile gösterilen Ulusal Derecelendirme Ölçeği’ne göre belirlenmektedir. Ulusal derecelendirme ölçeği, Ukrayna ekonomisindeki kredi riskinin dağılımının, ülkenin ülke riskini hesaba katmadan ölçülmesine izin vermekte ve Ukrayna’nın iç finans piyasasında kullanılması amaçlanmaktadır.

CreditWest Bank Ukrayna’dan Yeşil Enerji’ye destek anlaşması

Rurik, değerlendirme sırasında, bir bankacılık kuruluşunun kredi notu seviyesini etkileyen en önemli pozitif faktörler de özetlenmiştir:

· Sahibinden yüksek düzeyde destek: Banka sermayesinin %100’ünün sahibi, çok disiplinli uluslararası bir şirket olan Altınbaş Holding A.Ş.’dir;

· Banka’nın yüksek likidite oranları: 1 Ekim 2021 itibarıyla, yüksek likiditeye sahip aktiflerin kısa vadeli yükümlülükleri karşılama düzeyi %206 (önerilen minimum %80) olup, Likidite Karşılama Oranı (LCR) ve Net İstikrarlı Fonlama Oranı (NSFR) marjla karşılanmıştır;

· Müşteri kredi portföyünün yeterli kalitede olması: 1 Ekim 2021 itibariyle, tüzel kişilere verilen 1-6 dereceli krediler müşterinin kredi portföyünün %66’sına tekabül etmektedir;

· Bankanın likidite riskine duyarlılığını azaltan, vadeli müşteri fonlarının önemli payı: 1 Ekim 2021 itibarıyla müşteri fonları portföyünün %53’ü;

· Özsermaye ile varlıkların yeterli düzeyde korunması: 1 Ekim 2021 itibarıyla, varlıkların ve özkaynaklı kredi ve yatırım portföyünün kapsama düzeyi sırasıyla %22 ve %39;

CreditWest Bank’a küçük ve orta ölçekli işletmeleri desteklemek için 5 milyon dolarlık kredi

· Uluslararası finans kuruluşları ile işbirliği: Uluslararası kreditörlerden fon çekmek, şirkete ucuz ve uzun vadeli bir kaynak sağlamakta ve kaynak tabanının çeşitlendirilmesine olanak tanımaktadır;

. Kredi notunu belirlemek için gereken bilgilerin ayrıntılı ve kapsamlı açıklamasına yansıyan bankanın yüksek düzeyde finansal şeffaflığı ve bilgi açıklığı: Bu, bankanın kredibilitesinin değerlendirilmesindeki finansal ve ekonomik faaliyetlerin analizindeki belirsizlik derecesini azaltmaya izin vermektedir.

ukrhaber.com

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]