Çoğu Ukraynalı Maidan öncesinin Ukraynasına dönmek istemiyor

Ukraynalıların % 58,8’i 2014’te Maidan olayları öncesindeki Ukrayna’ya dönmek istemiyor.

Rbc.ua’nın haberinde, Razumkov Merkezi ve Demokratik Girişimler Vakfı’nın bir araştırmasına göre katılımcıların % 38,9’u “hayır” derken % 19,9’u “kesinlikle hayır” cevabını vermiştir.

Ukraynalıların sadece dörtte biri Maidan olaylarının öncesindeki zamana dönmek istiyor

Ankete göre, Ukraynalıların dörtte birinden biraz fazlası (% 27.6) 2014’ten önce olduğu şeklindeki Ukrayna’ya dönmek istiyor. Bunların % 15.1’i “evet” derken ,% 12.5’i “kesinlikle evet” yanıtı vermiştir.

2013-2014 olayları şimdi gerçekleşirse, katılımcıların % 37,8’i Maidan’ı, % 10,2’si Anti-maidan’ı destekleyeceğini ifade etmişti. Buna ek olarak, Ukraynalılar % 39.1 hiçbirini desteklemeyeceğini belirtmiştir.

Çalışma, Rusya’nın işgal ettiği bölgeler hariç 13-18 Aralık 2019 tarihleri arasında Razumkov Center‘ın Demokratik Girişimler Vakfı ile birlikte Ukrayna’nın tüm bölgelerinde 18 yaş üstü katılımcılarla gerçekleştirildi.

Demokratik Girişimler Vakfı ve Razumkov Merkezi’nin bir başka araştırmasına göre, Ukrayna vatandaşlarının nispi çoğunluğu (% 45.5) 2013’ün sonlarında – 2014’ün başlarında Ukrayna’daki olayların Onur Devrimi olduğuna inanıyor .

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]