Büyükelçi Sybiha,”Kırım Dünya Gündeminde Öncelikli Konu Olarak Kalmalı”

26 Şubat 2014’te, Rusya Federasyonu Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehrini yasadışı olarak işgal etmiştir. Rusya’nın Ukrayna’nın parçası olan Kırım işgali, 1945 yılından beri çağdaş Avrupa’daki bir ülkenin sınırlarının zorunlu olarak ilk değiştirilmesidir.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği Facebook sayfasındaki Kırım açıklaması,  Saldırı yapan Rusya, Birleşmiş Milletler Tüzüğü, Helsinki Nihai Yasası ve Ukrayna ile Rusya arasındaki Dostluk Anlaşması başta olmak üzere çok sayıda uluslararası anlaşmayı ihlal etmiştir. Bunun yanında, Rusya, Ukrayna’nın sınırlarına saygı gösterilmesi, Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına karşı tehdit oluşturmaması veya gücünün kullanılmaması gibi 1994 tarihli

Budapeşte Mutabakatı’nda yer alan taahhütlerini ihmal etmiştir.
Her ülkenin güvenliği ve bağımsızlığı temel ve dokunulmaz ilkelere dayanır. Bu nedenle Kırım’ın geleceği hem

Ukrayna hem de diğer devletler için büyük önem taşımaktadır.

Bu dönem boyunca Rus işgal makamları, yerli halk olan Kırım Tatarlarına ve ülkenin geleceğine kayıtsız kalmayan Ukraynalı aktivistlere zulüm ve baskı yapmaya devam etmektedir. Şu an Kırım ve Rusya hapishanelerinde yüz siyasi mahkum bulunmaktadırlar. Maalesef bu rakam artmaya devam etmektedir. Her biri için birçok ailenin kaderini ve trajedisini görebiliriz.

Kırım Tatar halkının Meclisinin faaliyeti işgalden hemen sonra Moskova tarafından yasaklanmış ve Moskova’nın yasağı nedeniyle binlerce kişinin Kırım’ı ziyaret etmesine izin verilmemiştir.
BM Genel Kurulu tarafından yapılan başvurulara rağmen Rusya, uluslararası gözlemcilerin işgal altındaki Kırım’da insan haklarının durumunun incelenmesine izin vermeyi reddetmiştir.

Uluslararası toplum saldırganlık eylemine cevap vermeli ve saldırgan ülke cezalandırılmalıdır. Bular, Kırım Kremlinnin kontrolü altında olduğu sürece Rusya’ya yönelik yaptırımların devam ettirilmesiyle mümkündür.
Bağımsızlığını ve insan haklarını savunan Ukrayna, durumu çözmeye yönelik olarak hem ülke içinde hem de uluslararası yasal düzeyde aktif tedbirler gerçekleştirmektedir. Kırım konusu, dünya gündeminde öncelikli konu olarak kalmalıdır.

Bu nedenle, yurtiçi düzeyde Ukrayna, özellikle Kırım’ın statüsünü ve yarımadanın Kırım Tatar nüfusunun haklarını belirlemeyi amaçlayan anayasal sürece büyük önem vermektedir.
Uluslararası düzeyde, Ukrayna, BM, Avrupa Konseyi, AGİT başta olmak üzere, Kırım konusunda iki taraflı ve çok taraflı formata aktif olarak katılmaktadır. Ukrayna, Uluslararası Adalet Divanı, Uluslararası Tahkim Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne uluslararası hukuk ihlallerinin tüm yelpazesine ilişkin gerçeklerini sunmaktadır.

Tüm bu önlemler, uluslararası hukuk ihlali durumunda hiç bir ülkenin cezasız kalmayacağını göstermeyi amaçlamaktadır.

Bir saldırganlık eylemi sonucunda Rus birlikleri tarafından geçici olarak işgal edilen Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sevastopol şehri, Ukrayna’nın ayrılmaz bir parçası olmaya devam etmektedir. Ukrayna işgali tanımayacak ve yarımadada egemenliğini yeniden tesis etmek için tüm yasal önlemleri alacaktır.

Kadir Çurku

Ekonomist. Türkiye’de Buz hokeyi, Artistik Buz Pateni Tarihi ve fotoğraf ile ilgilenmekte. Sitenin yönetimi yanında sitede editörlük yapmaktadır. 29 yıldır Kiev'de yaşamaktadır. İletişim: [email protected]